חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מדד הרפינדל-הירשמן



מחשבון מדד הרפינדל-הירשמן עוזר לחשב את מדד הרפינדל-הירשמן



מהו מדד הרפינדל-הירשמן?

מדד הרפינדל-הירשמן (באנגלית: Herfindahl-Hirschman Index או HHI) הוא מדד לריכוזיות בענפים במשק, המהווה גם אינדיקטור מקובל לרמת התחרותיות בהם.

מדד הרפינדל-הירשמן נקרא על שם הכלכלנים אוריס הרפינדל ואלברט הירשמן.

מדד הרפינדל-הירשמן מוגדר כסכום ריבועי נתחי השוק של 50 החברות הגדולות בענף.

תוצאת מדד הרפינדל-הירשמן המתקבלת נעה בין 0 (עבור שוק תחרותי) ל-1 (עבור שוק מונופוליסטי, בו פועלת חברה אחת).



דוגמא למדד הרפינדל-הירשמן

אם בענף א' פועלות שתי חברות, אשר נתח השוק של האחת הינו 60%, ונתח השוק של החברה השניה הינו 40%, מדד הרפינדל-הירשמן יהיה שווה ל:

0.52 = 0.42 + 0.62

אם בענף ב' פועלות שתי חברות, אשר נתח השוק של האחת הינו 70%, ונתח השוק של החברה השניה הינו 30%, מדד הרפינדל-הירשמן יהיה שווה ל:

0.58 = 0.32 + 0.72

בגלל שערכו של מדד הרפינדל-הירשמן בענף ב' גבוה יותר, הוא ייחשב לענף פחות תחרותי



מחשבון מדד הרפינדל-הירשמן



בין מספר למספר יש להזין פסיק (,)







Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title