חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

כמה ימים יש בחודש

# שם החודש ימים בחודש
1 ינואר 31 ימים
2 פברואר 28 ימים (במרבית השנים)
29 ימים (בשנה מעוברת*)
3 מרץ 31 ימים
4 אפריל 30 ימים
5 מאי 31 ימים
6 יוני 30 ימים
7 יולי 31 ימים
8 אוגוסט 31 ימים
9 ספטמבר 30 ימים
10 אוקטובר 31 ימים
11 נובמבר 30 ימים
12 דצמבר 31 ימים

* שנה מעוברת מתרחשת כל 4 שנים, למעט בשנים שמתחלקות ב- 100 ולא מתחלקות ב- 400.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title