מחשבונים פיננסים

מחשבון ריבית נקובה, מחשבון תקופת החזר, מחשבון תיק השקעות המורכב משני נכסים, מחשבון מדד שארפ, מחשבון שווי נאיבי של אופציה, מחשבון שיעור תשואה פנימי (שת"פ), מחשבון תזרימי המזומנים והרווחים מאסטרטגיות אופציות, מחשבון קריטריון כלל תוחלת שונות, מחשבון ערך עתידי סדרתי (אנונה), מחשבון ערך נוכחי נקי, מחשבון קו שוק ההון (CML), מחשבון מקדם ההשתנות, מחשבון קו ניירות ערך (SML), Value at Risk (VAR) Calculator, Coefficient of Variation (C.O.V.) Calculator, מחשבון ערך נוכחי של קצבה אינסופית בפיגור, מחשבון מחיר איגרת חוב בעלת קופון 0, מחשבון ערך נוכחי של סכום בודד, מחשבון שווי אופצית רכש על פי המודל הבינומי לתקופה אחת, מחשבון שווי אופצית מכר על פי המודל הבינומי לתקופה אחת, מחשבון שווי אופצית רכש על פי המודל הבינומי לשתי תקופות, מחשבון שווי אופצית מכר על פי המודל הבינומי לשתי תקופות, מחשבון מכפיל הרווח, מחשבון מודל הצמיחה של גורדון, מחשבון מחיר ההון הממוצע משוקלל, מחשבון ריבית נומינלית, מחשבון אפקט פישר - ריבית נומינלית, מחשבון מודל בלק שולס - Black Scholes Calculator, מחשבון הצטברות העושר, טבלאות היוון - מקדם ערך נוכחי, טבלאות היוון - מקדם ערך נוכחי סדרתי - אנונה, טבלאות היוון - מקדם ערך עתידי, מחשבון שיעור תשואה לפידיון - YTM, מחשבון ריבית, מחשבון כדאיות המרה של איגרת חוב להמרה, מחשבון תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי, מחשבון ריבית אפקטיבית, מחשבון שיעור תשואה לפידיון - איגרת חוב בעלת קופון 0, בניית חוזה עתידי סינטטי על שער הריבית באמצעות איגרות חוב בעלות קופון 0 - FRA, ועוד מחשבונים פיננסים

הצעות לשיפור אתר המחשבונים?

הצעות לשיפור? רוצה שנוסיף מחשבון מסוים? נשמח לשמוע! מלא את הטופס שבתחתית עמוד

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447

JoomShaper