מחשבון עצרת

מחשבון עצרת

מחשבון עצרת (Factorial Calculator) מאפשר לחשב עצרת של מספר

העצרת של מספר מוגדרת כמכפלת כל המספרים הטבעיים, מ- 1 ועד למספר נתון

העצרת מסומנת בסימן !

לדוגמא עצרת 4 שווה ל- 24:

4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24

לעצרת מגוון שימושים. לדוגמא, כדי לחשב כמה אפשרויות יש לסדר 4 סועדים סביב שולחן אחד - ניתן להשתמש בעצרת (התשובה - 24 אפשרויות)עצרת 1= 1= 1

עצרת 2= 2= 1 * 2

עצרת 3= 6= 1 * 2 * 3

עצרת 4= 24= 1 * 2 * 3 * 4

עצרת 5= 120= 1 * 2 * 3 * 4 * 5

עצרת 6= 720= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6

עצרת 7= 5,040= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7

עצרת 8= 40,320= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8

עצרת 9= 362,880= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9

עצרת 10= 3,628,800= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10

עצרת 11= 39,916,800= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11

עצרת 12= 479,001,600= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12

עצרת 13= 6,227,020,800= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13

עצרת 14= 87,178,291,200= 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447