חישוב נטייה שולית לצרוך

חישוב נטייה שולית לצרוך (MPC)

מחשבון נטייה שולית לצרוך (MPC - Marginal Propensity to Consume) מאפשר לחשב את הנטיה השולית לצרוך.

בכלכלה, הנטייה השולית לצרוך מתייחסת לשינוי היחסי בצריכת מוצרים ושירותים, אשר נובעת כתוצאה מהגדלת ההכנסה. חישוב הנטייה השולית לצרוך מבוצע באמצעות חלוקת השינוי בצריכה בשינוי בהכנסה.

הנטייה השולית לצרוך שווה ל:

MPS = change in Consumption / change in income

כאשר:

change in Consumption = השינוי בצריכה

change in Income = השינוי בהכנסה

נניח שאתה מקבל עוד 10,000 ₪ בשכר שלך, וכתוצאה מכך אתה מחליט להוציא על צריכה עוד 7,000 ₪, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.7 (7,000/10,000).נניח שאתה מקבל 10,000 ₪ נוספים במשכורת שלך, וכתוצאה מכך אתה מחליט

לצרוך עוד 1,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.1, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.9.

לצרוך עוד 2,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.2, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.8.

לצרוך עוד 1,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.3, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.7.

לצרוך עוד 1,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.4, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.6.

לצרוך עוד 1,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.5, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.5.

לצרוך עוד 1,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.6, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.4.

לצרוך עוד 1,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.7, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.3.

לצרוך עוד 1,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.8, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.2.

לצרוך עוד 1,000 ש"ח, הנטייה השולית שלך לצרוך שווה ל- 0.9, והנטייה השולית לחסוך שווה ל- 0.1.

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447