מחשבון תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

מחשבון תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

מחשבון תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) מאפשר לחשב את התוצר המקומי הגולמי של מדינה.

תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) הוא מונח כלכלי המציין מדידה של הערך הכולל של הסחורות (מוצרים) והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי מסוים (לרוב מדובר על מדינה) במהלך תקופה נתונה (לרוב מדובר על שנה), לפני הפחתת הבלאי. נתונים אלו מבוטאים במונחים של כסף.

התוצר המקומי הגולמי שווה ל:

צריכה פרטית + השקעה גולמית + צריכה ממשלתית + היצוא נטו של מוצרים ושירותים

או: צריכה פרטית + השקעה גולמית + צריכה ממשלתית + (יצוא - יבוא)

Gross Domestic Product = C + I + G + (X - M)

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447