חשבונאות

מדד ההישרדות של אלטמן

מדד ההישרדות של אלטמן (Altman Z-score) הינו מדד לבחינת יכולת ההישרדות של פירמה בשנה הקרובה.
מדד אלטמן פותח על ידי פרופ' אדוארד אלטמן (Edward I. Altman) בשנת 1968.
מדד ההישרדות של אלטמן הפך לאחד המודלים הנפוצים לצורך בדיקת יכולת ההישרדות של אלטמן, ובזכותו זכה פרופ' אלטמן להיות בין 100 האנשים אשר השפיעו ביותר על מדע המימון.
מדד אלטמן מבוסס על בדיקתם של חמישה יחסים פיננסים שונים (לגבי פירמה ציבורית) או ארבעה (לגבי פירמה פרטית).
 
 
הרחבה בנושא מדד ההישרדות של אלטמן ניתן למצוא בספר ניתוח דוחות כספיים - הלכה למעשה - מאת ד"ר תמיר לוי, בהוצאת אקדמון.
 

זכות הצבעה

אחת מהזכויות של בעלי המניות. על פי זכות זו לבעלי המניות יש זכות להצביע באסיפת בעלי המניות, אשר מתקיימת אחת לתקופה.

השיטה הדו צידית

השיטה הדו צידית (Double Entry) הינה שיטת רישום הנהוגה בחשבונאות. השיטה מכונה גם הנהלת חשבונות כפולה.
השיטה תבססת על העיקרון שבכל פעולה עיסקית מעורבים לפחות שני צדדים, על מנת שהעסקה תצא לפועל.
כל צד נותן משהו ובתמורה מקבל משהו.
לפיכך, כל פעולה תרשם פעמיים - פעם בחובה ופעם בזכות.

זכות השארית

אחת מהזכויות של בעלי המניות. על פי זכות זו לבעלי המניות יש זכות לקבל חלק יחסי מנכסי החברה, במקרה של פירוקה.

הלוואה

עסקה בה מעמיד צד אחד (מלווה) לרשות צד שני (לווה) סכום כסף (קרן ההלוואה) לתקופה מוגבלת, בתמורה לתשלום המכונה ריבית.
 
 
הרחבה בנושא הלוואות ניתן למצוא בספר
יסודות המימון ותקצוב ההון
מאת: ד"ר תמיר לוי
בהוצאת אקדמון

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447

JoomShaper