מחשבון מדד ההישרדות של אלטמן לחברות פרטיות

המחשבון מאפשר לחשב את מדד ההישרדות של אלטמן לחברות פרטיות.

 

 


מחשבון מדד ההישרדות של אלטמן לחברות פרטיות

המחשבון מאפשר לחשב את מדד ההישרדות של אלטמן לחברות פרטיות.

אלפי ש"חאלפי ש"ח

2. הון חוזר מוגדר כרכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפותאלפי ש"חאלפי ש"ח

סכום ההתחייבויות השוטפות וההתחייבויות לזמן ארוךאלפי ש"ח

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447