מחשבון מדד ההישרדות של אלטמן לחברות ציבוריות

המחשבון מאפשר לחשב את מדד ההישרדות של אלטמן לחברות ציבוריות.

 

 


מחשבון מדד ההישרדות של אלטמן לחברות ציבוריות

המחשבון מאפשר לחשב את מדד ההישרדות של אלטמן לחברות ציבוריות.אלפי ש"ח

2. הון חוזר מוגדר כרכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפותאלפי ש"ח

אלפי ש"ח

סכום ההתחייבויות השוטפות וההתחייבויות לזמן ארוךאלפי ש"חאלפי ש"ח

שווי השוק של ההון העצמי מוגדר כערך כל המניות של החברה. שווי זה מתקבל על ידי הכפלת מספר המניות במחיר כל מניה.יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447