חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון יחס כיסוי דיבידנדמחשבון יחס כיסוי דיבידנד מאפשר לחשב את יחס כיסוי דיבידנד - Dividend Coverage Ratioמהו יחס כיסוי דיבידנד?

יחס כיסוי הדיבידנד נועד לבדוק כמה פעמים הפירמה יכולה לשלם את הדיבידנד לבעלי המניות שלה.הנוסחא של יחס כיסוי דיבידנד

יחס כיסוי דיבידנד מוגדר כיחס בין הרווח הנקי ובין הדיבידנד השנתידוגמא ליחס כיסוי דיבידנד

לדוגמא, אם הרווח הנקי שווה 100,000 ש"ח והדיבידנד השנתי של החברה שווה ל- 20,000 ש"ח, הרי שיחס כיסוי הדיבידנד שווה ל- 5

5 = 20,000 / 100,000המשמעות של יחס כיסוי דיבידנד

משמעות הדבר הינה שהחברה יכולה לשלם 5 פעמים את הדיבידנד השנתי שלה, באמצעות הרווח הנקי

ככל שיחס כיסוי הדיבידנד גבוה יותר, לחברה יכולת טובה יותר לשלם את הדיבידנד לבעלי המניות שלה

מחשבון יחס כיסוי דיבידנדש"ח

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title