חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מחזור הנכסים

מחשבון מחזור הנכסים

מחשבון מחזור הנכסים מאפשר לחשב את היחס הפיננסי המכונה מחזור הנכסים - Asset Turnover

היחס מחזור הנכסים שווה ליחס בין המכירות והנכסים

הנוסחא הרלבנטית הינה =

מכירות \ נכסים

ככל שהיחס גבוה יותר, הפירמה יעילה יותר, היות והיא מוכרת יותר, בהינתן הנכסים

לדוגמא, אם המכירות שוות ל- 100,000 ש"ח, והנכסים הקבועים שווים ל- 500,000 ש"ח, היחס שווה ל- 0.5, שמשמעו שהפירמה מוכרת 0.2 ש"ח על כל 1 ש"ח של נכסים.

ש"ח

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title