חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון הכנסה לעובד

מחשבון הכנסה לעובד

מחשבון הכנסה לעובד מאפשר לחשב את היחס הפיננסי המכונה הכנסה לעובד - Revenue Per Employee

היחס הכנסה לעובד הינו יחס פיננסי העוזר לבחון את מידת היעילות של הפירמה, והוא מוגדר כ:

הכנסה של הפירמה בתקופה מסוימת חלקי מספר העובדים המועסקים בפירמה=

הכנסה \ מספר העובדים בפירמה

ש"חHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title