מחשבון יחס שוטף

יחס שוטף (Current ratio) הינו אחד מיחסי הנזילות, אשר מטרתם לבדוק את יכולת הפירמה לפרוע את התחייבויותיה קצרות הטווח (ההתחייבויות שיש לפרוע במהלך השנה הקרובה).

 
היחס השוטף מוגדר כיחס בין הנכסים השוטפים ובין ההתחייבויות השוטפות:
רכוש שוטף \ התחייבויות שוטפות
 
לדוגמא, בפירמה בה הרכוש השוטף הינו 1,000 ש"ח, ואילו ההתחייבויות השוטפות הינן 500 ש"ח, היחס השוטף הינו 2 (500 / 1,000). משמעות הדבר הינה שהפירמה יכולה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות פעמיים באמצעות הנכסים השוטפים.
הערה: ההון החוזר בדוגמא זו ניתן לחישוב באמצעות מחשבון ניתוח דוחות מחשבוני ניתוח דוחות
 
הרחבה בנושא היחס השוטף ניתן למצוא בספר ניתוח דוחות כספיים - הלכה למעשה - מאת ד"ר תמיר לוי, בהוצאת אקדמון

מחשבון יחס שוטף

המחשבון מאפשר לחשב את היחס השוטףש"ח

ש"ח

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447

JoomShaper