מחשבון ניתוח דוחות כספיים (ניתוח אנכי ואופקי)

המחשבון מאפשר לבצע ניתוח אופקי וניתוח אנכי לדוח הרווח והפסד של הפירמה.

 

 


מחשבון ניתוח דוחות כספיים

המחשבון מאפשר לבצע ניתוח אופקי וניתוח אנכי לדוח הרווח והפסד של הפירמה

סעיף
האם להתחשב בעת הניתוח? כן כן כן כן
מכירות
עלות המכירות
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות)
מימון
הכנסות (הוצאות)
אחרות
מיסים על ההכנסה


איזה ניתוח ברצונך לבצע?
ניתוח אופקי
ניתוח אנכי
מדדי פירוק לוגריתמייםיצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447