חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

ניהול מלאי - גודל הזמנה אופטימלי

מחשבון ניהול מלאי אופטימלי

המחשבון מאפשר לחשב את גודל ההזמנה האופטימלי של מלאי - Economic Order Quantity - EOQ

גודל ההזמנה האופטימלי הינו גודל הזמנה אשר יביא את עלות המלאי למינימלית

גודל ההזמנה האופטימלי מחושב באמצעות הנוסחא הבאה:

גודל הזמנה אופטימלי

כאשר:

D = צריכה שנתית של הפריט

Cp = עלות ההזמנה

Ch = עלות אחזקת המלאי, כ- % מעלות הפריטיחידות

ש"ח

%

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title