חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון עקומת למידה

 

עקומת למידה (Learning Curve) היא עקומה המתארת את הקשר בין זמן הלמידה של מיומנות מסוימת להתקדמות של הלומד בביצוע משימה נלמדת . העקומה משמשת לחיזוי הזמן שיקח לבצע משימה מסויימת.

מחשבון עקומת למידה מאפשר לנבא את הזמן הדרוש לביצוע משימה זו.

 

לדוגמא:

אם ביצוע הפעולה הראשונה נמשך 100 דקות (100=T1), 

ומקדם השיפור הינו 0.35 - קרי עם כל ביצוע פעולה מצליחים לקצר את זמן הביצוע ב- 35% מהזמן הנדרש לביצוע הפעולה הקודמת (0.35=m),

הזמן הנדרש לביצוע הפעולה בפעם החמישית יהיה רק 56.93 דקות:

T= 100 × 5-0.35 =56.93

משמעות הדבר שכדי לייצר יחידה אחת יידרשו - 100 דקות,

אבל כדי לייצר 5 יחידות, יידרשו רק 269.65 דקות (56.93 דקות לייצור יחידה × 5 יחידות)

 

מחשבון עקומת למידה

המחשבון מאפשר לחשב את הזמן הנדרש לביצוע פעולה בפעם ה-n-ית (Tn), בהינתן הזמן הנדרש לביצוע פעולה בפעם הראשונה (T1) ומקדם השיפור (m).

המחשבון מתבסס על המודל החזקתי, בו עקומת הלמידה הינה מהצורה:equation
יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור

 

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title