חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון הלוואות

מחשבון הלוואת הלון

המחשבון מאפשר לבנות לוח סילוקין להלוואת בלון

הלוואת בלון הינה הלוואה בה משולמת מידי תקופה הריבית על ההלוואה, ורק בסוף התקופה הקרן

ש"ח

יש להזין את גובה הקרןשנים

%

עובדה מספר אחד: הלוואת בלון טובה לפרוייקטים כדוגמת פרוייקטי נדל"ן - בהם צפוי להתקבל סכום כסף גדול בעתיד, עם סיום הבניה.

עובדה מספר שתיים: הלוואת בלון כדאי לקחת כאשר מצפים לקבל סכום כסף במועד עתידי, כדוגמת - מענק שחרור מצה"ל, קרן השתלמות שצפויה להיפרע בעוד מספר שנים.

עובדה מספר שלוש: הלוואת בלון נקראת גם גרייס על הקרן.

עובדה מספר ארבע: הלוואת בלון נקראת הלוואת בלון, כי פעמים רבות כאשר צריך לפרוע את הקרן, ההלוואה "מתפוצצת" כמו בלון, לאור ההחזר הגבוה (כל הקרן בסכום אחד).דוגמאות לחישובים שאפשר לבצע באמצעות מחשבון הלוואת בלון:על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 1.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-1,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 101,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 2.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-2,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 102,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 3.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-3,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 103,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 4.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-4,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 104,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 5.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-5,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 105,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 6.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-6,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 106,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 7.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-7,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 107,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 8.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-8,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 108,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 9.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-9,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 109,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 10.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-10,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 110,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 11.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-11,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 111,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 12.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-12,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 112,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 13.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-13,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 113,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 14.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-14,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 114,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 15.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-15,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 115,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 16.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-16,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 116,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 17.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-17,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 117,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 18.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-18,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 118,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 19.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-19,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 119,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 20.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-20,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 120,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 21.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-21,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 121,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 22.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-22,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 122,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 23.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-23,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 123,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 24.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-24,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 124,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 25.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-25,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 125,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 26.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-26,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 126,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 27.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-27,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 127,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 28.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-28,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 128,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 29.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-29,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 129,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 30.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-30,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 130,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 31.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-31,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 131,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 32.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-32,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 132,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 33.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-33,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 133,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 34.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-34,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 134,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 35.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-35,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 135,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 36.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-36,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 136,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 37.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-37,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 137,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 38.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-38,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 138,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 39.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-39,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 139,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 40.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-40,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 140,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 41.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-41,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 141,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 42.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-42,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 142,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 43.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-43,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 143,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 44.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-44,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 144,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 45.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-45,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 145,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 46.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-46,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 146,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 47.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-47,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 147,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 48.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-48,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 148,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 49.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-49,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 149,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 50.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-50,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 150,000.00 שקלים חדשיםמחשבון הלוואת בלון הצמודה לריבית הפריים

המחשבון מאפשר לבנות לוח סילוקין להלוואת בלון, הצמודה לריבית הפריים

הלוואת בלון הינה הלוואה בה משולמת מידי תקופה הריבית על ההלוואה, ורק בסוף התקופה הקרן/ / בחר תאריך

יש להזין את התאריך בו תלקח ההלוואה

ש"ח

יש להזין את גובה הקרןשנים%

אם הריבית על ההלוואה הינה "פריים + 1%" יש לסמן "גבוהה" ולכתוב "1"עובדה מספר אחד: הלוואת בלון טובה לפרוייקטים כדוגמת פרוייקטי נדל"ן - בהם צפוי להתקבל סכום כסף גדול בעתיד, עם סיום הבניה.

עובדה מספר שתיים: הלוואת בלון כדאי לקחת כאשר מצפים לקבל סכום כסף במועד עתידי, כדוגמת - מענק שחרור מצה"ל, קרן השתלמות שצפויה להיפרע בעוד מספר שנים.

עובדה מספר שלוש: הלוואת בלון נקראת גם גרייס על הקרן.

עובדה מספר ארבע: הלוואת בלון נקראת הלוואת בלון, כי פעמים רבות כאשר צריך לפרוע את הקרן, ההלוואה "מתפוצצת" כמו בלון, לאור ההחזר הגבוה (כל הקרן בסכום אחד).מחשבון הלוואת שפיצר

המחשבון מאפשר לבנות לוח סילוקין להלוואה מסוג שפיצר

הלוואה מסוג שפיצר הינה הלוואה בה מוחזר מידי תקופה סכום קבוע

ש"ח

יש להזין את גובה הקרןשנים

%

עובדה מספר אחד: הלוואה מסוג שפיצר טובה לשכירים, להם הכנסה קבועה. ההכנסה הקבועה מאפשר להקצות חלק קבוע מההכנסה לטובת החזר ההלוואה.

עובדה מספר שתיים: כדאי להימנע ממצב שבו ההחזר החודשי בהלוואה מסוג שפיצר גבוה מ- 33% מההכנסה החודשית!

עובדה מספר שלוש: תקופות הראשונות לחיי ההלוואה רוב הסכום הינו עבור הריבית, ורק מיעוטו - עבור החזר הקרן.

עובדה מספר ארבע: ככלל אצבע רק לקראת אמצע חיי ההלוואה מרבית ההחזר החודשי יפחית את הקרןHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title