חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון הלוואת בלון הצמודה לריבית הפריים

מחשבון הלוואת בלון הצמודה לריבית הפריים

המחשבון מאפשר לבנות לוח סילוקין להלוואת בלון, הצמודה לריבית הפריים

הלוואת בלון הינה הלוואה בה משולמת מידי תקופה הריבית על ההלוואה, ורק בסוף התקופה הקרן/ / בחר תאריך

יש להזין את התאריך בו תלקח ההלוואה

ש"ח

יש להזין את גובה הקרןשנים%

אם הריבית על ההלוואה הינה "פריים + 1%" יש לסמן "גבוהה" ולכתוב "1"עובדה מספר אחד: הלוואת בלון טובה לפרוייקטים כדוגמת פרוייקטי נדל"ן - בהם צפוי להתקבל סכום כסף גדול בעתיד, עם סיום הבניה.

עובדה מספר שתיים: הלוואת בלון כדאי לקחת כאשר מצפים לקבל סכום כסף במועד עתידי, כדוגמת - מענק שחרור מצה"ל, קרן השתלמות שצפויה להיפרע בעוד מספר שנים.

עובדה מספר שלוש: הלוואת בלון נקראת גם גרייס על הקרן.

עובדה מספר ארבע: הלוואת בלון נקראת הלוואת בלון, כי פעמים רבות כאשר צריך לפרוע את הקרן, ההלוואה "מתפוצצת" כמו בלון, לאור ההחזר הגבוה (כל הקרן בסכום אחד).

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title