חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון לוח סילוקין - הלוואת בלון

מחשבון הלוואת הלון

המחשבון מאפשר לבנות לוח סילוקין להלוואת בלון

הלוואת בלון הינה הלוואה בה משולמת מידי תקופה הריבית על ההלוואה, ורק בסוף התקופה הקרן

ש"ח

יש להזין את גובה הקרןשנים

%

עובדה מספר אחד: הלוואת בלון טובה לפרוייקטים כדוגמת פרוייקטי נדל"ן - בהם צפוי להתקבל סכום כסף גדול בעתיד, עם סיום הבניה.

עובדה מספר שתיים: הלוואת בלון כדאי לקחת כאשר מצפים לקבל סכום כסף במועד עתידי, כדוגמת - מענק שחרור מצה"ל, קרן השתלמות שצפויה להיפרע בעוד מספר שנים.

עובדה מספר שלוש: הלוואת בלון נקראת גם גרייס על הקרן.

עובדה מספר ארבע: הלוואת בלון נקראת הלוואת בלון, כי פעמים רבות כאשר צריך לפרוע את הקרן, ההלוואה "מתפוצצת" כמו בלון, לאור ההחזר הגבוה (כל הקרן בסכום אחד).דוגמאות לחישובים שאפשר לבצע באמצעות מחשבון הלוואת בלון:על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 1.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-1,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 101,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 2.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-2,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 102,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 3.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-3,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 103,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 4.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-4,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 104,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 5.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-5,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 105,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 6.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-6,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 106,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 7.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-7,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 107,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 8.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-8,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 108,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 9.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-9,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 109,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 10.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-10,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 110,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 11.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-11,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 111,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 12.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-12,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 112,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 13.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-13,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 113,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 14.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-14,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 114,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 15.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-15,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 115,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 16.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-16,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 116,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 17.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-17,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 117,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 18.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-18,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 118,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 19.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-19,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 119,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 20.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-20,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 120,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 21.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-21,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 121,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 22.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-22,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 122,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 23.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-23,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 123,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 24.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-24,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 124,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 25.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-25,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 125,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 26.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-26,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 126,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 27.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-27,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 127,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 28.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-28,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 128,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 29.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-29,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 129,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 30.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-30,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 130,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 31.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-31,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 131,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 32.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-32,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 132,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 33.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-33,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 133,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 34.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-34,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 134,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 35.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-35,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 135,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 36.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-36,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 136,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 37.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-37,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 137,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 38.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-38,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 138,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 39.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-39,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 139,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 40.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-40,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 140,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 41.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-41,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 141,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 42.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-42,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 142,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 43.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-43,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 143,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 44.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-44,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 144,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 45.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-45,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 145,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 46.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-46,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 146,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 47.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-47,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 147,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 48.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-48,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 148,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 49.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-49,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 149,000.00 שקלים חדשים

על פי מחשבון הלוואות בלון, אם הקרן הינה 100,000.00 שקלים חדשים, ושיעור הריבית הינו 50.00 אחוזים, כל שנה התשלום יהיה שווה ל-50,000.00 שקלים חדשים, ובשנה האחרונה - 150,000.00 שקלים חדשים

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title