חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון משכנתא - לוח סילוקין מסוג שפיצר

לוח סילוקין מסוג שפיצר הינו לוח סילוקין, המאופיין בהחזר תקופתי קבוע. המחשבון מאפשר לבנות לוח סילוקין מסוג שפיצר.

 

 

מחשבון הלוואת שפיצר

המחשבון מאפשר לבנות לוח סילוקין להלוואה מסוג שפיצר

הלוואה מסוג שפיצר הינה הלוואה בה מוחזר מידי תקופה סכום קבוע

ש"ח

יש להזין את גובה הקרןשנים

%

עובדה מספר אחד: הלוואה מסוג שפיצר טובה לשכירים, להם הכנסה קבועה. ההכנסה הקבועה מאפשר להקצות חלק קבוע מההכנסה לטובת החזר ההלוואה.

עובדה מספר שתיים: כדאי להימנע ממצב שבו ההחזר החודשי בהלוואה מסוג שפיצר גבוה מ- 33% מההכנסה החודשית!

עובדה מספר שלוש: תקופות הראשונות לחיי ההלוואה רוב הסכום הינו עבור הריבית, ורק מיעוטו - עבור החזר הקרן.

עובדה מספר ארבע: ככלל אצבע רק לקראת אמצע חיי ההלוואה מרבית ההחזר החודשי יפחית את הקרן

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title