חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון המרת מרחק / גובה הנקוב בסנטימטר (ס"מ) לרגל

מחשבון המרת סנטימטר (ס"מ) לרגל

המחשבון מאפשר להמיר מרחק / גובה הנקוב בסנטימטר (ס"מ) לרגל

כל 1 רגל שווה ל- 30.48 סנטימטרסנטימטרמרחק / גובה של 1 סנטימטר = 0.01 מטר = 0.03 רגל

מרחק / גובה של 2 סנטימטר = 0.02 מטר = 0.07 רגל

מרחק / גובה של 3 סנטימטר = 0.03 מטר = 0.10 רגל

מרחק / גובה של 4 סנטימטר = 0.04 מטר = 0.13 רגל

מרחק / גובה של 5 סנטימטר = 0.05 מטר = 0.16 רגל

מרחק / גובה של 6 סנטימטר = 0.06 מטר = 0.20 רגל

מרחק / גובה של 7 סנטימטר = 0.07 מטר = 0.23 רגל

מרחק / גובה של 8 סנטימטר = 0.08 מטר = 0.26 רגל

מרחק / גובה של 9 סנטימטר = 0.09 מטר = 0.30 רגל

מרחק / גובה של 10 סנטימטר = 0.10 מטר = 0.33 רגל

מרחק / גובה של 11 סנטימטר = 0.11 מטר = 0.36 רגל

מרחק / גובה של 12 סנטימטר = 0.12 מטר = 0.39 רגל

מרחק / גובה של 13 סנטימטר = 0.13 מטר = 0.43 רגל

מרחק / גובה של 14 סנטימטר = 0.14 מטר = 0.46 רגל

מרחק / גובה של 15 סנטימטר = 0.15 מטר = 0.49 רגל

מרחק / גובה של 16 סנטימטר = 0.16 מטר = 0.52 רגל

מרחק / גובה של 17 סנטימטר = 0.17 מטר = 0.56 רגל

מרחק / גובה של 18 סנטימטר = 0.18 מטר = 0.59 רגל

מרחק / גובה של 19 סנטימטר = 0.19 מטר = 0.62 רגל

מרחק / גובה של 20 סנטימטר = 0.20 מטר = 0.66 רגל

מרחק / גובה של 21 סנטימטר = 0.21 מטר = 0.69 רגל

מרחק / גובה של 22 סנטימטר = 0.22 מטר = 0.72 רגל

מרחק / גובה של 23 סנטימטר = 0.23 מטר = 0.75 רגל

מרחק / גובה של 24 סנטימטר = 0.24 מטר = 0.79 רגל

מרחק / גובה של 25 סנטימטר = 0.25 מטר = 0.82 רגל

מרחק / גובה של 26 סנטימטר = 0.26 מטר = 0.85 רגל

מרחק / גובה של 27 סנטימטר = 0.27 מטר = 0.89 רגל

מרחק / גובה של 28 סנטימטר = 0.28 מטר = 0.92 רגל

מרחק / גובה של 29 סנטימטר = 0.29 מטר = 0.95 רגל

מרחק / גובה של 30 סנטימטר = 0.30 מטר = 0.98 רגל

מרחק / גובה של 31 סנטימטר = 0.31 מטר = 1.02 רגל

מרחק / גובה של 32 סנטימטר = 0.32 מטר = 1.05 רגל

מרחק / גובה של 33 סנטימטר = 0.33 מטר = 1.08 רגל

מרחק / גובה של 34 סנטימטר = 0.34 מטר = 1.12 רגל

מרחק / גובה של 35 סנטימטר = 0.35 מטר = 1.15 רגל

מרחק / גובה של 36 סנטימטר = 0.36 מטר = 1.18 רגל

מרחק / גובה של 37 סנטימטר = 0.37 מטר = 1.21 רגל

מרחק / גובה של 38 סנטימטר = 0.38 מטר = 1.25 רגל

מרחק / גובה של 39 סנטימטר = 0.39 מטר = 1.28 רגל

מרחק / גובה של 40 סנטימטר = 0.40 מטר = 1.31 רגל

מרחק / גובה של 41 סנטימטר = 0.41 מטר = 1.35 רגל

מרחק / גובה של 42 סנטימטר = 0.42 מטר = 1.38 רגל

מרחק / גובה של 43 סנטימטר = 0.43 מטר = 1.41 רגל

מרחק / גובה של 44 סנטימטר = 0.44 מטר = 1.44 רגל

מרחק / גובה של 45 סנטימטר = 0.45 מטר = 1.48 רגל

מרחק / גובה של 46 סנטימטר = 0.46 מטר = 1.51 רגל

מרחק / גובה של 47 סנטימטר = 0.47 מטר = 1.54 רגל

מרחק / גובה של 48 סנטימטר = 0.48 מטר = 1.57 רגל

מרחק / גובה של 49 סנטימטר = 0.49 מטר = 1.61 רגל

מרחק / גובה של 50 סנטימטר = 0.50 מטר = 1.64 רגל

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title