חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון המרת טמפרטורות - מעלות צלזיוס למעלות פרנהייט

מחשבון המרת טמפרטורות - מעלות צלזיוס למעלות פרנהייט

מעלות פרנהייט (Fahrenheit) הן יחידות מידה לטמפרטורות

מחשבון המרת טמפרטורות - מעלות צלזיוס למעלות פרנהייט מאפשר להמיר טמפרטורות הנקובות במעלות צלזיוס למעלות פרנהייט

מעלות צלזיוס שוות ל:

מכפלה של מעלות הצלזיוס ב- 9/5 בתוספת 32מעלות צלזיוס

0 מעלות צלזיוס שוות ל- 32.00 מעלות פרנהייט

1 מעלות צלזיוס שוות ל- 33.80 מעלות פרנהייט

2 מעלות צלזיוס שוות ל- 35.60 מעלות פרנהייט

3 מעלות צלזיוס שוות ל- 37.40 מעלות פרנהייט

4 מעלות צלזיוס שוות ל- 39.20 מעלות פרנהייט

5 מעלות צלזיוס שוות ל- 41.00 מעלות פרנהייט

6 מעלות צלזיוס שוות ל- 42.80 מעלות פרנהייט

7 מעלות צלזיוס שוות ל- 44.60 מעלות פרנהייט

8 מעלות צלזיוס שוות ל- 46.40 מעלות פרנהייט

9 מעלות צלזיוס שוות ל- 48.20 מעלות פרנהייט

10 מעלות צלזיוס שוות ל- 50.00 מעלות פרנהייט

11 מעלות צלזיוס שוות ל- 51.80 מעלות פרנהייט

12 מעלות צלזיוס שוות ל- 53.60 מעלות פרנהייט

13 מעלות צלזיוס שוות ל- 55.40 מעלות פרנהייט

14 מעלות צלזיוס שוות ל- 57.20 מעלות פרנהייט

15 מעלות צלזיוס שוות ל- 59.00 מעלות פרנהייט

16 מעלות צלזיוס שוות ל- 60.80 מעלות פרנהייט

17 מעלות צלזיוס שוות ל- 62.60 מעלות פרנהייט

18 מעלות צלזיוס שוות ל- 64.40 מעלות פרנהייט

19 מעלות צלזיוס שוות ל- 66.20 מעלות פרנהייט

20 מעלות צלזיוס שוות ל- 68.00 מעלות פרנהייט

21 מעלות צלזיוס שוות ל- 69.80 מעלות פרנהייט

22 מעלות צלזיוס שוות ל- 71.60 מעלות פרנהייט

23 מעלות צלזיוס שוות ל- 73.40 מעלות פרנהייט

24 מעלות צלזיוס שוות ל- 75.20 מעלות פרנהייט

25 מעלות צלזיוס שוות ל- 77.00 מעלות פרנהייט

26 מעלות צלזיוס שוות ל- 78.80 מעלות פרנהייט

27 מעלות צלזיוס שוות ל- 80.60 מעלות פרנהייט

28 מעלות צלזיוס שוות ל- 82.40 מעלות פרנהייט

29 מעלות צלזיוס שוות ל- 84.20 מעלות פרנהייט

30 מעלות צלזיוס שוות ל- 86.00 מעלות פרנהייט

31 מעלות צלזיוס שוות ל- 87.80 מעלות פרנהייט

32 מעלות צלזיוס שוות ל- 89.60 מעלות פרנהייט

33 מעלות צלזיוס שוות ל- 91.40 מעלות פרנהייט

34 מעלות צלזיוס שוות ל- 93.20 מעלות פרנהייט

35 מעלות צלזיוס שוות ל- 95.00 מעלות פרנהייט

36 מעלות צלזיוס שוות ל- 96.80 מעלות פרנהייט

37 מעלות צלזיוס שוות ל- 98.60 מעלות פרנהייט

38 מעלות צלזיוס שוות ל- 100.40 מעלות פרנהייט

39 מעלות צלזיוס שוות ל- 102.20 מעלות פרנהייט

40 מעלות צלזיוס שוות ל- 104.00 מעלות פרנהייט

41 מעלות צלזיוס שוות ל- 105.80 מעלות פרנהייט

42 מעלות צלזיוס שוות ל- 107.60 מעלות פרנהייט

43 מעלות צלזיוס שוות ל- 109.40 מעלות פרנהייט

44 מעלות צלזיוס שוות ל- 111.20 מעלות פרנהייט

45 מעלות צלזיוס שוות ל- 113.00 מעלות פרנהייט

46 מעלות צלזיוס שוות ל- 114.80 מעלות פרנהייט

47 מעלות צלזיוס שוות ל- 116.60 מעלות פרנהייט

48 מעלות צלזיוס שוות ל- 118.40 מעלות פרנהייט

49 מעלות צלזיוס שוות ל- 120.20 מעלות פרנהייט

50 מעלות צלזיוס שוות ל- 122.00 מעלות פרנהייט

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title