חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון המרת טמפרטורות - מעלות פרנהייט למעלות צלזיוס

מחשבון המרת טמפרטורות - מעלות פרנהייט למעלות צלזיוס

מעלות פרנהייט (Fahrenheit) הן יחידות מידה לטמפרטורות

מחשבון המרת טמפרטורות - פרנהייט למעלות צלזיוס מאפשר להמיר טמפרטורות הנקובות במעלות פרנהייט למעלות צלזיוס

מעלות פרנהייט שוות ל:

מכפלה של מעלות הצלזיוס ב- 9/5 בתוספת 32מעלות פרנהייט

1 מעלות פרנהייט שוות ל- -17.22 מעלות צלזיוס

2 מעלות פרנהייט שוות ל- -16.67 מעלות צלזיוס

3 מעלות פרנהייט שוות ל- -16.11 מעלות צלזיוס

4 מעלות פרנהייט שוות ל- -15.56 מעלות צלזיוס

5 מעלות פרנהייט שוות ל- -15.00 מעלות צלזיוס

6 מעלות פרנהייט שוות ל- -14.44 מעלות צלזיוס

7 מעלות פרנהייט שוות ל- -13.89 מעלות צלזיוס

8 מעלות פרנהייט שוות ל- -13.33 מעלות צלזיוס

9 מעלות פרנהייט שוות ל- -12.78 מעלות צלזיוס

10 מעלות פרנהייט שוות ל- -12.22 מעלות צלזיוס

11 מעלות פרנהייט שוות ל- -11.67 מעלות צלזיוס

12 מעלות פרנהייט שוות ל- -11.11 מעלות צלזיוס

13 מעלות פרנהייט שוות ל- -10.56 מעלות צלזיוס

14 מעלות פרנהייט שוות ל- -10.00 מעלות צלזיוס

15 מעלות פרנהייט שוות ל- -9.44 מעלות צלזיוס

16 מעלות פרנהייט שוות ל- -8.89 מעלות צלזיוס

17 מעלות פרנהייט שוות ל- -8.33 מעלות צלזיוס

18 מעלות פרנהייט שוות ל- -7.78 מעלות צלזיוס

19 מעלות פרנהייט שוות ל- -7.22 מעלות צלזיוס

20 מעלות פרנהייט שוות ל- -6.67 מעלות צלזיוס

21 מעלות פרנהייט שוות ל- -6.11 מעלות צלזיוס

22 מעלות פרנהייט שוות ל- -5.56 מעלות צלזיוס

23 מעלות פרנהייט שוות ל- -5.00 מעלות צלזיוס

24 מעלות פרנהייט שוות ל- -4.44 מעלות צלזיוס

25 מעלות פרנהייט שוות ל- -3.89 מעלות צלזיוס

26 מעלות פרנהייט שוות ל- -3.33 מעלות צלזיוס

27 מעלות פרנהייט שוות ל- -2.78 מעלות צלזיוס

28 מעלות פרנהייט שוות ל- -2.22 מעלות צלזיוס

29 מעלות פרנהייט שוות ל- -1.67 מעלות צלזיוס

30 מעלות פרנהייט שוות ל- -1.11 מעלות צלזיוס

31 מעלות פרנהייט שוות ל- -0.56 מעלות צלזיוס

32 מעלות פרנהייט שוות ל- 0.00 מעלות צלזיוס

33 מעלות פרנהייט שוות ל- 0.56 מעלות צלזיוס

34 מעלות פרנהייט שוות ל- 1.11 מעלות צלזיוס

35 מעלות פרנהייט שוות ל- 1.67 מעלות צלזיוס

36 מעלות פרנהייט שוות ל- 2.22 מעלות צלזיוס

37 מעלות פרנהייט שוות ל- 2.78 מעלות צלזיוס

38 מעלות פרנהייט שוות ל- 3.33 מעלות צלזיוס

39 מעלות פרנהייט שוות ל- 3.89 מעלות צלזיוס

40 מעלות פרנהייט שוות ל- 4.44 מעלות צלזיוס

41 מעלות פרנהייט שוות ל- 5.00 מעלות צלזיוס

42 מעלות פרנהייט שוות ל- 5.56 מעלות צלזיוס

43 מעלות פרנהייט שוות ל- 6.11 מעלות צלזיוס

44 מעלות פרנהייט שוות ל- 6.67 מעלות צלזיוס

45 מעלות פרנהייט שוות ל- 7.22 מעלות צלזיוס

46 מעלות פרנהייט שוות ל- 7.78 מעלות צלזיוס

47 מעלות פרנהייט שוות ל- 8.33 מעלות צלזיוס

48 מעלות פרנהייט שוות ל- 8.89 מעלות צלזיוס

49 מעלות פרנהייט שוות ל- 9.44 מעלות צלזיוס

50 מעלות פרנהייט שוות ל- 10.00 מעלות צלזיוס

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title