חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון המרת אינץ לס"מ

מחשבון המרת אינץ לס"מ

המחשבון מאפשר להמיר אינץ (אינטש / Inch) לסנטימטר (ס"מ)

כל 1 אינץ שווה 2.54 סנטימטראינץ1 אינטשים שווים ל-2.5400 ס"מ

2 אינטשים שווים ל-5.0800 ס"מ

3 אינטשים שווים ל-7.6200 ס"מ

4 אינטשים שווים ל-10.1600 ס"מ

5 אינטשים שווים ל-12.7000 ס"מ

6 אינטשים שווים ל-15.2400 ס"מ

7 אינטשים שווים ל-17.7800 ס"מ

8 אינטשים שווים ל-20.3200 ס"מ

9 אינטשים שווים ל-22.8600 ס"מ

10 אינטשים שווים ל-25.4000 ס"מ

11 אינטשים שווים ל-27.9400 ס"מ

12 אינטשים שווים ל-30.4800 ס"מ

13 אינטשים שווים ל-33.0200 ס"מ

14 אינטשים שווים ל-35.5600 ס"מ

15 אינטשים שווים ל-38.1000 ס"מ

16 אינטשים שווים ל-40.6400 ס"מ

17 אינטשים שווים ל-43.1800 ס"מ

18 אינטשים שווים ל-45.7200 ס"מ

19 אינטשים שווים ל-48.2600 ס"מ

20 אינטשים שווים ל-50.8000 ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title