חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון תוחלת חיים

 

מחשבון תוחלת חיים

המחשבון תוחלת חיים - Life Expectancy Calculator - מאפשר להעריך את תוחלת החיים של אדם. הערכה מבוססת על טבלאות תמותה אשר מתפרסמות על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל./ / בחר תאריך

הזן את תאריך הלידה בפורמט DD/MM/YYYY/ / בחר תאריך

הזן את תאריך החישוב בפורמט DD/MM/YYYY

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title