בניית חוזה עתידי סינטטי על שער הריבית באמצעות איגרות חוב בעלות קופון אפס (קופון 0) - FRA

חוזה עתידי מסוג Forward Rate Agreement (אשר מכונה בקיצור FRA) הינו חוזה עתידי על שער ריבית.

חוזה עתידי זה ניתן לבנייה באמצעות איגרות חוב בעלות קופון 0. המחשבון עוזר לבנות חוזה עתידי זה כאשר מועד תחילת החוזה העתידי במועד פידיון איגרת חוב 1, ואילו מועד סיום החוזה העתידי במועד פידיון איגרת חוב 2. 

 


בניית חוזה עתידי סינטטי על שער הריבית באמצעות איגרות חוב בעלות קופון 0

בניית החוזה מבוצעת באמצעות שתי איגרות חוב בעלות קופון 0.

תחילת החוזה העתידי במועד פידיון איגרת חוב 1.

סיום החוזה העתידי במועד פידיון איגרת חוב 2.ש"ח

יש להזין את מחיר איגרת החובש"ח

יש להזין את הערך הנקוב של איגרת החובשניםש"ח

יש להזין את מחיר איגרת החובש"ח

יש להזין את הערך הנקוב של איגרת החובשנים

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447