חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שיעור תשואה לפידיון - איגרת חוב בעלת קופון אפס (קופון 0)

איגרת חוב בעלת קופון ם = Zero Coupon Bond

איגרת חוב בעלת קופון 0 הינה איגרת חוב שאינה משלמת קופונים. כלומר, איגרת חוב אשר משלמת את הריבית ואת הקרן במועד הפירעון של האיגרת.

דוגמא לאיגרת חוב בעלת קופון 0 הינה מילווה קצר מועד (מק"מ).

המחשבון מאפשר לחשב את שיעור התשואה לפידיון של איגרת חוב בעלת קופון 0.

 

 


מחשבון שיעור תשואה לפידיון - איגרת חוב בעלת קופון 0

המחשבון מאפשר לחשב את שיעור התשואה לפידיון של איגרת חוב בעלת קופון 0ש"ח

יש להזין את מחיר איגרת החובש"ח

יש להזין את הערך הנקוב של איגרת החובשניםHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title