מחשבון שיעור תשואה לפידיון - איגרת חוב בעלת קופון אפס (קופון 0)

איגרת חוב בעלת קופון ם = Zero Coupon Bond

איגרת חוב בעלת קופון 0 הינה איגרת חוב שאינה משלמת קופונים. כלומר, איגרת חוב אשר משלמת את הריבית ואת הקרן במועד הפירעון של האיגרת.

דוגמא לאיגרת חוב בעלת קופון 0 הינה מילווה קצר מועד (מק"מ).

המחשבון מאפשר לחשב את שיעור התשואה לפידיון של איגרת חוב בעלת קופון 0.

 

 


מחשבון שיעור תשואה לפידיון - איגרת חוב בעלת קופון 0

המחשבון מאפשר לחשב את שיעור התשואה לפידיון של איגרת חוב בעלת קופון 0ש"ח

יש להזין את מחיר איגרת החובש"ח

יש להזין את הערך הנקוב של איגרת החובשניםיצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447