מחשבון תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי

המחשבון מאפשר לחשב תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי (Equivalent Annual Cost). ניתן להזין עד 10 תזרימי מזומנים.

 

  

מחשבון תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי

המחשבון מאפשר לחשב תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי. ניתן להזין עד 10 תזרימי מזומנים%

יש להזין את שער הריבית התקופתי המתאיםזמן 0: ש"ח

זמן 1: ש"ח

זמן 2: ש"ח

זמן 3: ש"ח

זמן 4: ש"ח

זמן 5: ש"ח

זמן 6: ש"ח

זמן 7: ש"ח

זמן 8: ש"ח

זמן 9: ש"ח

יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית. עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת. אגורות: שתי נקודות עשרוניותיצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447