חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי

המחשבון מאפשר לחשב תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי (Equivalent Annual Cost). ניתן להזין עד 10 תזרימי מזומנים.

 

  

מחשבון תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי

המחשבון מאפשר לחשב תזרים מזומנים שנתי אקוויוולנטי. ניתן להזין עד 10 תזרימי מזומנים%

יש להזין את שער הריבית התקופתי המתאיםזמן 0: ש"ח

זמן 1: ש"ח

זמן 2: ש"ח

זמן 3: ש"ח

זמן 4: ש"ח

זמן 5: ש"ח

זמן 6: ש"ח

זמן 7: ש"ח

זמן 8: ש"ח

זמן 9: ש"ח

יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית. עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת. אגורות: שתי נקודות עשרוניותHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title