חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שיעור תשואה לפידיון - YTM

המחשבון מאפשר לחשב את שיעור התשואה לפידיון של איגרת חוב בעלת קופונים.

 

  

 

מחשבון שיעור תשואה לפידיון

המחשבון מאפשר לחשב את שיעור התשואה לפידיון של איגרת חוב בעלת קופונים./ / בחר תאריך

הזן את תאריך רכישת האיגרת בפורמט DD/MM/YYYY/ / בחר תאריך

הזן את תאריך פידיון האיגרת%

יש להזין את שיעור הקופון התקופתיש"ח

ש"חבין % ל- %

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title