חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

חוק ה- 72

חוק ה- 72

מהו חוקה - 72?

חוק ה-72 הינה דרך פשטנית לקבוע כמה זמן יקח להשקעה להכפיל את עצמה, בהינתן שער הריבית השנתי

התוצאה על פי כלל ה-72 מהווה רק אומדן, ולא תוצאה מדוייקת.

חוק ה- 72 יכול לשמש לחישוב תקופת הזמן, בהינתן שער הריבית

לחילופין, כלל ה- 72 יכול לשמש לחישוב שער הריבית, בהינתן תקופת הזמן

הנוסחא הבסיסית המשמשת לחישוב הינה:

R x t = 72כאשר:

S = שער הריבית השנתי

t = מספר התקופות%שנים

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title