חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון אפקט פישר - ריבית נומינלית

מחשבון אפקט פישר - ריבית נומינלית

המחשבון עוזר לחשב את הריבית הנומינלית, בהינתן הריבית הריאלית ושיעור האינפלציה החזוי

החישוב מבוסס על אפקט פישר

על פי אפקט פישר:

nominal interest rate = (1+real interest rate) x (1+expected rate of inflation)-1

כאשר: nominal interest rate = שער ריבית נומינלי

real interest rate = שער ריבית ריאלי

expected rate of inflation = שיעור האינפלציה החזוי%

יש להזין את שער הריבית הריאלי%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title