מחשבון ריבית נומינלית

מחשבון ריבית נקובה

המחשבון מאפשר לחשב ריבית נקובה, בהינתן ריבית אפקטיבית ומספר חישובי הריבית בשנה קלנדרית%

יש להזין את % הריבית האפקטיביתחישובים

יש להזין את מספר חישובי הריבית בשנה קלנדריתיצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447