מחשבון מודל הצמיחה של גורדון

מחשבון מודל הצמיחה של גורדון

המחשבון מאפשר לחשב את ערך המניה, על פי מודל הצמיחה של גורדון

מודל הצמיחה של גורדון פותח על ידי מיירון גורדון.

המודל משמש להערכת שווי של חברות.

 

מודל גורדון מניח כי התזרים אשר מניבה החברה צומח בקצב קבוע מידי שנה, לדוגמא 10% לשנה.

לדוגמא, בשנה הראשונה התזרים הינו 100 ש"ח, בשנה השניה - 110 ש"ח, בשנה השלישית - 121 ש"ח.

על פי הנחות מודל,גורדון, בשנה הרביעית התזרים יהיה בגובה 133.21 ש"ח.

 

ערך החברה, על פי המודל יהיה שווה ל:

(   CF1/(r-g

 

 

כאשר: CF1 התזרים בזמן 1,

r = שער הריבית

ו- g = שיעור הצמיחה

ש"ח

יש להזין את הדיבידנד ששולם בזמן 0%

%

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447