חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מכפיל הרווח

מחשבון מכפיל הרווח

המחשבון מאפשר לחשב את מכפיל הרווח

מכפיל רווח הוא אינדיקטור כלכלי המשמש בהערכת שווי של חברות. מכפיל הרווח (נקרא בקיצור גם "המכפיל") מוגדר כיחס בין שווי השוק של החברה לבין הרווח הנקי השנתי שלה

לדוגמא, אם שווי השוק של המניות - 1,000,000 ש"ח והרווח הנקי - 100,000 ש"ח, מכפיל הרווח שווה ל- 10

100,000 / 1,000,000

משמעות הדבר הינה שמשקיע שרוכש את החברה ב- 1 מיליון ש"ח, צריך לחכות 10 שנים עד שהוא יחזיר את ההשקעה בחברה.

הסיבה לכך הינה שמידי שנה החברה מרוויחה רק 100,000 ש"ח רווח.

בכל הקשור להשקעות - מכפיל רווח נמוך יותר ייחשב טוב יותרש"ח ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title