מחשבון שווי אופצית מכר על פי המודל הבינומי לשתי תקופות

מחשבון שווי אופצית מכר על פי המודל הבינומי לשתי תקופות

המחשבון מאפשר לחשב את השווי של אופצית מכר לפי המודל הבינומי לשתי תקופות

ש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיסש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציה%

%

%

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447