חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שווי אופצית רכש על פי המודל הבינומי לשתי תקופות

מחשבון שווי אופצית רכש על פי המודל הבינומי לשתי תקופות

המחשבון מאפשר לחשב את השווי של אופצית רכש לפי המודל הבינומי שתי תקופות

ש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיסש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציה%

%

%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title