מחשבון שווי אופצית רכש על פי המודל הבינומי לשתי תקופות

מחשבון שווי אופצית רכש על פי המודל הבינומי לשתי תקופות

המחשבון מאפשר לחשב את השווי של אופצית רכש לפי המודל הבינומי שתי תקופות

ש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיסש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציה%

%

%

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447