מחשבון שווי אופצית מכר על פי המודל הבינומי לתקופה אחת

מחשבון שווי אופצית מכר על פי המודל הבינומי לתקופה אחת

המחשבון מאפשר לחשב את השווי של אופצית מכר לפי המודל הבינומי לתקופה אחת

ש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיסש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציה%

%

%

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447