חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מקדם ההשתנות

מחשבון מקדם ההשתנות - coefficient of variation (COV) calculator

המחשבון מאפשר לחשב את מקדם ההשתנות של נכס (coefficient of variation (C.O.V.))

מקדם ההשתנות שווה לסטיית התקן של תשואת הנכס חלקי תוחלת התשואה של הנכס

ככל שהערך נמוך יותר, הנכס ייחשב טוב יותר%

%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title