חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון קו שוק ההון (CML)

מודל קו שוק ההון (Capital Market  Line - CML) פותח על ידי מרקוביץ, והוא מתאר את תשואת נכס מוסכן, בהינתן תשואת תיק השוק, תשואת נכס חסר סיכון, סטיית התקן של נייר הערך וסטיית התקן של תיק השוק.

 

 

מחשבון קו שוק ההון

מודל קו שוק ההון (Capital Market Line - CML) פותח על ידי מרקוביץ, והוא מתאר את תשואת נכס מוסכן, בהינתן תיק השוק ונכס חסר סיכון.

מחשבון קו שוק ההון מאפשר לחשב את התשואה על נכס מסוכן, הנמצא על קו שוק ההון (Capital Market Line)%

%

%

%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title