מחשבון ערך נוכחי נקי

ערך נוכחי נקי (net present value) מתאר את הרווח בזמן 0 מפרוייקט מסוים.

מחשבון ערך נוכחי נקי מאפשר לחשב ערך נוכחי נקי של תזרימי מזומנים שזרמו בזמנים שונים. ניתן להזין עד 10 תזרימי מזומנים .

 


מחשבון ערך נוכחי נקי

ערך נוכחי נקי (net present value) מתאר את הרווח בזמן 0 מפרוייקט מסוים.

מחשבון ערך נוכחי נקי מאפשר לחשב ערך נוכחי נקי של תזרימי מזומנים שזרמו בזמנים שונים. ניתן להזין עד 10 תזרימי מזומנים .%

יש להזין את שער הריבית התקופתי המתאיםזמן 0: ש"ח

זמן 1: ש"ח

זמן 2: ש"ח

זמן 3: ש"ח

זמן 4: ש"ח

זמן 5: ש"ח

זמן 6: ש"ח

זמן 7: ש"ח

זמן 8: ש"ח

זמן 9: ש"ח

יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית. עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת. אגורות: שתי נקודות עשרוניותיצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447