חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון ערך עתידי סדרתי (אנונה)

ערך עתידי סדרתי הינו הערך בעתיד, של סדרת תשלומים.

מחשבון ערך עתידי סדרתי מאפשר לחשב את הערך

מחשבון ערך עתידי סדרתי (אנונה) - המחשבון מאפשר לחשב ערך עתידי סדרתי (אנונה). ניתן לבחור בין תזרימים המתחילים בזמן 0 (אנונה מראש) ובין תזרימים המתחילים בזמן 1 ( אנונה בפיגור). 

ערך עתידי = Future Value

מחשבון ערך עתידי סדרתי (אנונה)

המחשבון מאפשר לחשב ערך עתידי סדרתי (אנונה). ניתן לבחור בין תזרימים המתחילים בזמן 0 (אנונה מראש) ובין תזרימים המתחילים בזמן 1 ( אנונה בפיגור)%

יש להזין את שער הריבית התקופתי המתאים

ש"חיש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית. עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת. אגורות: שתי נקודות עשרוניותHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title