חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון קריטריון כלל תוחלת שונות

כלל תוחלת-שונות הינו כלל החלטה אשר הומצא על ידי מרקוביץ, ואשר נועד לעזור בקבלת החלטות השקעה.

על פי כלל זה, בהינתן שני נכסים מסוכנים, יש לבחור בנכס בעל תוחלת תשואה גבוהה יותר ושונות (סיכון / סטיית תקן) נמוכה יותר.

מחשבון כלל תוחלת שונות מאפשר למצוא את הנכס העדיף.

 

מחשבון כלל תוחלת-שונות

המחשבון מאפשר להשוות בין שני נכסים, כדי לקבוע עדיפות לפי כלל תוחלת-שונות%

%

%

%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title