חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון תזרימי המזומנים והרווחים מאסטרטגיות אופציות

אסטרטגיות של אופציות הינן אסטרטגיות המשלבות מספר אופציות לצורך ניסיון להרוויח במצבי שוק שונים.

המחשבון מאפשר לחשב את תזרימי המזומנים והרווחים / ההפסדים משילוב של מספר אופציות.

 

 

מחשבון אסטרטגיות אופציות

המחשבון מאפשר לחשב את תזרימי המזומנים והרווחים / ההפסדים משילוב של מספר אופציותיש להזין את מספר אופציות א' שישמשו באסטרטגיהש"ח

יש להזין את מחיר האופציהש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציהש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיס של אופציה א'

יש להזין את מספר אופציות ב' שישמשו באסטרטגיהש"ח

יש להזין את מחיר האופציהש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציהש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיס של אופציה ב'Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title