חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שיעור תשואה פנימי (שת"פ)

שיעור תשואה פנימי (שת"פ) - Internal-Rate-of-Rreturn-  מוגדר כשער הריבית שמשווה את הערך הנוכחי הנקי (ענ"נ) ל-0.

המחשבון מאפשר לחשב את שיעור התשואה הפנימי של פרוייקט בעל 10 תזרימי מזומנים לכל היותר.

 

 


מחשבון שיעור תשואה פנימי (שת"פ)

המחשבון מאפשר לחשב את שיעור התשואה הפנימי של פרוייקט בעל 10 תזרימי מזומנים לכל היותרבין % ל- %

זמן 0: ש"ח

זמן 1: ש"ח

זמן 2: ש"ח

זמן 3: ש"ח

זמן 4: ש"ח

זמן 5: ש"ח

זמן 6: ש"ח

זמן 7: ש"ח

זמן 8: ש"ח

זמן 9: ש"ח

יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית. עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת. אגורות: שתי נקודות עשרוניותHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title