מחשבון שווי נאיבי של אופציה

שווי נאיבי של אופציה הינו השווי התיאורטי של האופציה.

מחשבון  שווי נאיבי של אופציות מאפשר לחשב את השווי הנאיבי של אופצית רכש ומכר.

 

 

 


מחשבון שווי נאיבי של אופציות

המחשבון מאפשר לחשב את השווי הנאיבי של אופצית רכש ושל אופצית מכר

ש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציהש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיסיצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447