חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שווי נאיבי של אופציה

שווי נאיבי של אופציה הינו השווי התיאורטי של האופציה.

מחשבון  שווי נאיבי של אופציות מאפשר לחשב את השווי הנאיבי של אופצית רכש ומכר.

 

 

 


מחשבון שווי נאיבי של אופציות

המחשבון מאפשר לחשב את השווי הנאיבי של אופצית רכש ושל אופצית מכר

ש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציהש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיסHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title