חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מדד שארפ

מדד שארפ - Sharpe Index - הינו מדד המשמש לבחינת ביצועי תיק השקעות.

המדד מודד את התשואה העודפת ליחידת סיכון.

המחשבון מאפשר לחשב את מדד שארפ של נכס מסוים.

 

 

 


מחשבון מדד שארפ

המחשבון מאפשר לחשב את מדד שארפ של נכס%

%

%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title