חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון תיק השקעות המורכב משני נכסים

תיק השקעות מוגדר כהשקעה בלפחות שני נכסים פיננסים.

המחשבון מאפשר לחשב את תוחלת התשואה, וסטיית התקן של תיק השקעות המורכב משני נכסים מסוכנים. בנוסף, מחשב המחשבון את תיק מינימום שונות.

החישובים מבוססים על התיאוריה שפיתח מרקוביץ בשנות ה- 50, ואשר נלמדת בקורסים כגון מימון ב', או בחירת תיקי השקעות

 

 

 


מחשבון תיק השקעות המורכב משני נכסים

המחשבון מאפשר לחשב את תוחלת התשואה, וסטיית התקן של תיק השקעות המורכב משני נכסים מסוכנים. בנוסף, מחשב המחשבון את תיק מינימום שונות.

%

%%

%

%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title