חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון תקופת החזר

תקופת החזר הינה תקופת הזמן שלוקח להחזיר את ההשקעה בפרוייקט.

המחשבון מאפשר לחשב תקופת החזר של תזרימי מזומנים שזרמו בזמנים שונים. ניתן להזין עד 10 תזרימי מזומנים.

 

 

 

מחשבון תקופת החזר

המחשבון מאפשר לחשב תקופת החזר של תזרימי מזומנים שזרמו בזמנים שונים. ניתן להזין עד 10 תזרימי מזומנים

בתקצוב הון - תקופת החזר מוגדר כמשך הזמן בו לוקח למשקיע לכסות את ההשקעה בפרוייקט באמצעות תזרימי המזומנים שיניב הפרוייקט.

לדוגמא, אם ההשקעה הינה 100 ש"ח, הפרוייקט מניב מידי שנה 20 ש"ח, תקופת ההחזר הינה 5 שנים (100/5)זמן 0: ש"ח

זמן 1: ש"ח

זמן 2: ש"ח

זמן 3: ש"ח

זמן 4: ש"ח

זמן 5: ש"ח

זמן 6: ש"ח

זמן 7: ש"ח

זמן 8: ש"ח

זמן 9: ש"ח

יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית. עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת. אגורות: שתי נקודות עשרוניותHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title