חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון חציון

מחשבון חציון

מחשבון חציון מאפשר לחשב את החציון במדגם

בסטטיסטיקה, החציון הוא מדד מרכזי לקבוצה סדורה של נתונים חד-ממדיים. החציון מוגדר להיות ערך החוצה את הקבוצה, עם מספר שווה של ערכים מעליו ומתחתיו. למשל החציון של הקבוצה {2, 5 , 6} הוא 5בין מספר למספר יש להזין ,Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title