חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שכיח

מחשבון שכיח

מחשבון שכיח מאפשר לחשב את השכיח במדגם

בסטטיסטיקה, השכיח הוא הערך בעל השכיחות הגבוהה ביותר בקבוצת נתונים. במילים אחרות, זהו הערך שהופיע במדגם יותר פעמים מכל ערך אחרבין מספר למספר יש להזין ,Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title